• 0 342 3604372

Program yeterlilikleri (çıktıları) ise aşağıdaki gibidir:

 

1. Bilginin doğa, kaynak, doğruluk, güvenirlik ve geçerliğini değerlendirir.

2. Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili metotları anlar.

3. Sosyal ve profesyonel sorumlulukların farkında olur.

4. Kendini birey olarak algılayarak güçlü ve yaratıcı yönlerini kullanır.

5. Demokrasi, insan hakları, toplum, bilim ve alanı ile ilgili etik kurallara uyumlu davranır.

6. Dil öğrenme stratejilerini etkili kullanır.

7. Günlük ve profesyonel hayatlarında karşılaşabilecekleri farklı yazılı ve sözlü metinleri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

8. Günlük ve profesyonel hayatlarında karşılaştıkları farklı bağlamlarda sohbetlerde bulunabilir.

9. Yazma süreçlerini etkili kullanarak farklı metinler yazabilir.

10. Dil ile ilgili kavramları ve bunların arasındaki ilişkiyi anlar.

11. İnsan dilinin özelliklerini, yapısını ve mekanizmasını anlar ve analiz eder.

12. İngilizce dilini ileri düzeyde anlar.

13. Dil öğrenme ve öğretme ile ilgili süreç ve kavramları anlar ve analiz eder.

14. Profesyonel güven kazanır (Kendini öğretmen olarak yeterli görür).

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

 

 

 

 

Maximum Toplam Uyum Puanı: 70

TUP

UY (%)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

KURAMSAL

OLGUSAL

1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

3

3

4

4

2

3

4

4

2

3

3

3

2

4

44

62,85

 

Ortalama Uyumluluk:

 

 

44

62,85

BECERİLER

BİLİŞSEL

UYGULAMALI

1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

 

2

3

2

2

3

3

4

4

4

2

3

3

3

3

41

58,57

2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

2

3

3

3

3

4

3

2

3

4

3

3

4

3

43

61,42

Ortalama Uyumluluk:

42

59,99

YETKİNLİKLER

BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ

1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

4

3

3

3

3

3

3

3

2

3

4

3

2

3

42

60

2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

2

3

2

4

3

3

3

4

2

2

3

3

4

4

42

60

3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

3

3

3

2

3

4

3

3

3

3

2

3

2

4

41

58,57

Ortalama Uyumluluk:

41,66

59,52

ÖĞRENME YETKİNLİĞİ

1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

3

3

2

4

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

46

65,71

2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

2

3

3

3

3

3

2

3

2

4

4

3

4

3

42

60

3) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

3

3

3

3

2

4

4

3

4

3

3

3

3

2

43

61,42

Ortalama Uyumluluk:

43,66

62,37

İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK

1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

 

2

3

2

3

3

3

2

3

3

4

4

2

3

3

40

57,14

2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

3

3

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

4

4

43

61,42

3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

 

3

2

4

3

3

4

5

4

4

3

3

3

3

3

47

67,14

4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

3

4

2

2

4

4

3

2

1

2

4

2

3

3

39

55,71

5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

3

4

3

3

3

2

2

2

3

3

2

3

5

4

42

60

Ortalama Uyumluluk:

42,2

60,28

ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK

1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

3

2

3

3

4

5

3

2

3

3

4

4

2

3

44

62,85

2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

2

2

3

3

4

3

3

4

4

2

2

3

5

3

43

61,42

Ortalama Uyumluluk:

43,5

62,13

* Puanlama: 0: İlişki yok, 5: Çok İlişkili *TUP: Toplam Uyum Puanı *UY: Uyum Yüzdesi