• 0 342 3604372

BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU

I. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB101

Eğitime Giriş

2

0

2

3

EFMB103

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

3

AİİT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

2

0

2

3

YDBS101

Yabancı Dil 1

2

0

2

3

TURK101

Türk Dili 1

3

0

3

5

EFGK101

Bilişim Teknolojileri

3

0

3

5

ELT101

Okuma Becerileri 1

2

0

2

2

ELT103

Yazma Becerileri 1

2

0

2

2

ELT105

Dinleme ve Sesletim 1

2

0

2

2

ELT107

Sözlü İletişim Becerileri 1

2

0

2

2

TDP101

Toplumsal Duyarlılık Projesi 1

1

0

1

1

GOS***

Genel ve Ortak Seçmeli

1

1

0

1

Toplam

24

1

23

32

 

II. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB102

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

3

EFMB104

Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

AİİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

2

0

2

3

YDBS102

Yabancı Dil 2

2

0

2

3

TURK102

Türk Dili 2

3

0

3

5

ELT102

Okuma Becerileri 2

2

0

2

2

ELT104

Yazma Becerileri 2

2

0

2

3

ELT106

Dinleme ve Sesletim 2

2

0

2

3

ELT108

Sözlü İletişim Becerileri 2

2

0

2

3

ELT110

İngilizcenin Yapısı

2

0

2

2

TDP102

Toplumsal Duyarlılık Projesi 2

1

2

2

2

Toplam

22

2

23

32

 

III. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB201

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

EFMB203

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 1 (MB)

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 1 (GK)

2

0

2

3

ELT***

Seçmeli 1 (AE)

2

0

2

4

ELT201

İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

2

3

ELT203

İngiliz Edebiyatı 1

2

0

2

4

ELT205

Dilbilim 1

2

0

2

3

ELT207

Eleştirel Okuma ve Yazma

2

0

2

3

Toplam

18

0

18

30

 

IV. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB202

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

EFMB204

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 2 (MB)

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 2 (GK)

2

0

2

3

ELT***

Seçmeli 2 (AE)

2

0

2

4

ELT202

İngilizce Öğretim Programları

2

0

2

3

ELT204

İngiliz Edebiyatı 2

2

0

2

4

ELT206

Dilbilim 2

2

0

2

3

ELT208

Dil Edinimi

2

0

2

3

Toplam

18

0

18

30

 

V. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB301

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

EFMB303

Eğitimde Ahlak ve Etik

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 3 (MB)

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 3 (GK)

2

0

2

3

ELT***

Seçmeli 3 (AE)

2

0

2

4

ELT301

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1

3

0

3

5

ELT303

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1

3

0

3

5

ELT305

Dil ve Edebiyat Öğretimi 1

2

0

2

3

Toplam

18

0

18

30

 

VI. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

EFMB304

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 4(MB)

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 4 (GK)

2

0

2

3

ELT***

Seçmeli 4 (AE)

2

0

2

4

ELT302

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2

3

0

3

5

ELT304

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2

3

0

3

5

ELT306

Dil ve Edebiyat Öğretimi 2

2

0

2

3

INF398

Etkinliklere Katılım

0

2

1

1

Toplam

18

2

19

31

 

VII. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB401

Öğretmenlik Uygulaması 1

2

6

5

10

EFMB403

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 5 (MB)

2

0

2

4

EFGK202

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

ELT***

Seçmeli 5 (AE)

2

0

2

4

ELT401

İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme

3

0

3

3

ELT403

Çeviri

3

0

3

3

Toplam

15

8

19

30

 

VIII. Dönem

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB402

Öğretmenlik Uygulaması 2

2

6

5

15

EFMB404

Okullarda Rehberlik

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 6 (MB)

2

0

2

4

ELT***

Seçmeli 6 (AE)

2

0

2

4

ELT402

İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

3

0

3

4

Toplam

11

6

14

30

***Seçmeli Dersler

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

144

19

152

163

 

 

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER

ALAN SEÇMELİ (ELT***)

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

ELT209

Kitle İletişiminde İngilizce

2

0

2

4

 

ELT211

İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi

2

0

2

4

 

ELT210

İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2

0

2

4

 

ELT212

İngilizce Öğretiminde Drama

2

0

2

4

 

ELT307

Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

 

ELT309

Dil ve Toplum

2

0

2

4

 

ELT308

Edimbilimi ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

 

ELT310

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

 

ELT405

Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi

2

0

2

4

 

ELT407

İngilizce Ders Kitabı İncelemesi

2

0

2

4

 

ELT409

 Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

2

0

2

4

 

ELT404

Dünya İngilizceleri ve Kültür

2

0

2

4

 

ELT406

İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı

2

0

2

4

 

 

 
 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ (EFMB***)

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

EFMB205

Açık ve Uzaktan Öğrenme

2

0

2

4

 

EFMB207

Çocuk Psikolojisi

2

0

2

4

 

EFMB206

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

2

0

2

4

 

EFMB209

Eğitim Hukuku

2

0

2

4

 

EFMB208

Eğitim Antropolojisi

2

0

2

4

 

EFMB210

Eğitim Tarihi

2

0

2

4

 

EFMB305

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

2

0

2

4

 

EFMB307

Eğitimde Program Geliştirme

2

0

2

4

 

EFMB309

Eğitimde Proje Hazırlama

2

0

2

4

 

EFMB311

Eleştirel ve Analitik Düşünme

2

0

2

4

 

EFMB306

Eğitimde Drama

2

0

2

4

 

EFMB308

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

2

0

2

4

 

EFMB310

Kapsayıcı Eğitim

2

0

2

4

 

EFMB312

Karakter ve Değer Eğitimi

2

0

2

4

 

EFMB407

Karşılaştırmalı Eğitim

2

0

2

4

 

EFMB409

Mikro Öğretim

2

0

2

4

 

EFMB411

Müze Eğitimi

2

0

2

4

 

EFMB413

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

2

0

2

4

 

EFMB408

Öğrenme Güçlüğü

2

0

2

4

 

EFMB410

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

2

0

2

4

 

EFMB412

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

2

0

2

4

 

EFMB414

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

2

0

2

4

 

 

 
 

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ (EFGK***)

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

EFGK201

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

2

0

2

3

 

EFGK203

Beslenme ve Sağlık

2

0

2

3

 

EFGK205

Bilim Tarihi ve Felsefesi

2

0

2

3

 

EFGK207

Bilim ve Araştırma Etiği

2

0

2

3

 

EFGK204

Ekonomi ve Girişimcilik

2

0

2

3

 

EFGK206

Geleneksel Türk El Sanatları

2

0

2

3

 

EFGK208

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

2

0

2

3

 

EFGK210

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

 

EFGK301

Kariyer Planlama ve Geliştirme

2

0

2

3

 

EFGK303

Kültür ve Dil

2

0

2

3

 

EFGK305

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

3

 

EFGK307

Mesleki İngilizce

2

0

2

3

 

EFGK309

Sanat ve Estetik

2

0

2

3

 

EFGK302

Türk Halk Oyunları

2

0

2

3

 

EFGK304

Türk İşaret Dili

2

0

2

3

 

EFGK306

Türk Kültür Coğrafyası

2

0

2

3

 

EFGK308

Türk Musikisi

2

0

2

3

 

EFGK310

Türk Sanatı Tarihi

2

0

2

3

 

 

 
 
             

GENEL VE ORTAK SEÇMELİ (GOS***)

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

GOS110

Briç

1

1

0

1

 

GOS111

Satranç

1

1

0

1

 

GOS112

Temel Spor Uygulamaları

1

1

0

1

 

GOS113

İzcilik

1

1

0

1

 

GOS114

Bisiklet

1

1

0

1

 

GOS115

Dağcılık

1

1

0

1

 

GOS116

Atıcılık

1

1

0

1

 

GOS117

Trekking

1

1

0

1

 

GOS118

Sağlıklı Yaşam ve Spor

1

1

0

1

 

GOS121

Plastik Sanatlar

1

1

0

1

 

GOS122

Sanat Tarihi

1

1

0

1

 

GOS123

Müzik

1

1

0

1

 

GOS124

Türk Halk Oyunları

1

1

0

1

 

GOS131

Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları

1

1

0

1

 

GOS133

Yöresel Halk Oyunları

1

1

0

1

 

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

EFMB101 Eğitime Giriş(2-0)2 AKTS: 3

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

EFMB103Eğitim Sosyolojisi (2-0)2 AKTS:3

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

AİİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2-0)2 AKTS: 3

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

YDBS101Yabancı Dil 1(2-0)2 AKTS: 3

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

TURK101Türk Dili 1(3-0)3 AKTS:5

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

EFGK101Bilişim Teknolojileri (3-0)3 AKTS:5

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

ELT101Okuma Becerileri 1 (2-0)2 AKTS: 2

Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi.

ELT103 Yazma Becerileri 1 (2-0)2 AKTS: 2

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma.

ELT105 Dinleme ve Sesletim 1 (2-0)2 AKTS: 2

Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyallerinin ve konuşma öbeklerinin çözümlemesi yapılır; ayrıca ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimselçevriyazımı kapsanır; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme vekonuşma becerileri ve sesbilimsel çevriyazım çalışmaları yapılır.

ELT107 Sözlü İletişim Becerileri 1 (2-0)2 AKTS: 2

Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 (0-2)1 AKTS: 1

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmak.

 

II. YARIYIL

EFMB102Eğitim Psikolojisi (2-0)2 AKTS: 3

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

EFMB104Eğitim Felsefesi (2-0)2 AKTS: 3

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

AİİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2-0)2 AKTS: 3

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu,  Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası;; Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

YDBS102Yabancı Dil 2 (2-0)2 AKTS: 3

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.)

TURK102Türk Dili 2 (3-0)3 AKTS: 5

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

ELT102 Okuma Becerileri 2 (2-0)2 AKTS: 2

Tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapma ve satır aralarındaki anlamı kavrama çalışmaları; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyerek doğrudan ve dolaylı, yalın ve mecaz anlamları kavrayabilme; okunan metinlere kısa sözlü ve yazılı olarak kişisel görüşlerini aktarabilme; okurun çıkardığı anlam ile yazarın hedeflediği anlamın birbirinden farklı olabileceği gerçeğimi anlama.

ELT104 Yazma Becerileri 2 (2-0)2 AKTS: 3

Yazmak için okuma, okunmak için yazma; yazma öncesi, sırasında ve sonrası aşamalarda yapılacak uygulamalar konusunda farkındalık yaratma; açımlama yaparak yeniden yazma; yazdıklarını gözden geçirme becerisi; yazdıklarını kendi kendine değerlendirme; akran değerlendirmesi; kompozisyon ve ödev raporu yazımı.

ELT106 Dinleme ve Sesletim 2(2-0)2 AKTS: 3

Not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerileri; fonetik; mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan değişik İngilizce aksanlarını içeren özgün dinleme materyallerine odaklanılır.

ELT108 Sözlü İletişim Becerileri 2 (2-0)2 AKTS: 3

İleri düzeyde sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; röportajlar, sunumlar ve tartışmalar gibi sözel etkinlikler yoluyla duygu ve düşüncelerini uygun bir biçimde ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; duyduğunu anlamaya yönelik tekniklerin ve stratejilerin tanıtılması ve uygulanması yoluyla ileri düzeyde konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

ELT110 İngilizcenin Yapısı (2-0)2 AKTS: 2

İngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşık tümce yapıları; zaman, kip, görünüş, çatı ve bunların bağlama uygun kullanımları ele alınacaktır.

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi 2 (0-2)1 AKTS: 2

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlanan projelerde saha çalışmalarını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

 

III. YARIYIL

EFMB201Öğretim Teknolojileri (2-0)2 AKTS: 3

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

EFMB203Öğretim İlke ve Yöntemleri (2-0)2 AKTS: 3

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

ELT201İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları (2-0)2 AKTS: 3

İngilizce öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; İngilizce öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; İngilizce öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının İngilizce öğretimine yansımaları; İngilizce öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; İngilizce öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir İngilizce öğretiminin bileşenleri; İngilizce öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

ELT203 İngiliz Edebiyatı 1 (2-0)2 AKTS: 4

İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi; metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler; başlıca metin türleri; önemli akım ve dönemler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserlerin içeriği ve biçemi; edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları; metinlerin ve edebî sanatların eleştirel incelenmesi ve yorumlanması.

ELT205 Dilbilim 1  (2-0)2 AKTS: 3

Dil bilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dil bilimsel edinç ve edim, dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dil bilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örneğin; Eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalar üstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.

ELT207 Eleştirel Okuma ve Yazma(2-0)2 AKTS: 3

İngiliz dili eğitimi alanından seçilen güncel çalışmaları irdeleyerek özetleyebilme ve/veya raporlayabilme; çalışmaları kendi bağlamı çerçevesinden inceleyebilme ve bilginin yerelleştirilmesi; aynıkonuda farklı görüşleri savunan metinleri karşılaştırma ve bunları sentezleyerek kendi özgün metinleriniüretebilme.

 

IV. YARIYIL

 

EFMB202Türk Eğitim Tarihi (2-0)2 AKTS: 3

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

 

EFMB204Eğitimde Araştırma Yöntemleri (2-0)2 AKTS: 3

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

ELT202 İngilizce Öğretim Programları(2-0)2 AKTS:3

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki İngilizce dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

ELT204 İngiliz Edebiyatı 2(2-0)2 AKTS: 4

İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orijinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler; edebî, felsefi ve bilimsel akımlar.

ELT206 Dilbilim 2 (2-0)2 AKTS: 3

Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenligi; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık ögeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem.

ELT208 Dil Edinimi (2-0)2 AKTS: 3

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); ana dil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklardaki ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, ana dil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örneğin; kişilik etkisi, dil yeteneği, zekâ, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örneğin: doğal ve örgün eğitim ortamları).

 

V.YARIYIL

EFMB301Sınıf Yönetimi(2-0)2 AKTS: 3

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

EFMB303Eğitimde Ahlâk ve Etik (2-0)2 AKTS: 3

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

ELT301Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 (3-0)3 AKTS:5

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikâye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirilmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi.

ELT303 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1(3-0)3 AKTS:5

Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen gruplar için geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.

ELT305 Dil ve Edebiyat Öğretimi 1(2-0)2 AKTS: 3

Dil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikâye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebî türde (kısa hikâye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebî metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikâye ve roman kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.

 

VI. YARIYIL

EFMB302Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2-0)2 AKTS: 3

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

EFMB304Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0)2 AKTS: 3

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

ELT302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2(3-0)3 AKTS:5

Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikâye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.

ELT304 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2(3-0)3 AKTS:5

Okuma, yazma ve dil bilgisi öğretiminin farklı evrelerinin ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.

ELT306 Dil ve Edebiyat Öğretimi 2(2-0)2 AKTS:3

Dil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebî türlerden ayıran özellikler; edebî metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel ögelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmis; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.

INF398 Etkinliklere Katılım (0-2)1 AKTS:1

Üniversitemizde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek kültürel, bilimsel, sportif ve sanatsal vb. etkinliklere katılımı ve bu etkinliklerden kazanımlarının üst seviyede tutulması.

 

VII. YARIYIL

EFMB401Öğretmenlik Uygulaması 1 (2-6)5 AKTS:10

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

EFMB403Özel Eğitim ve Kaynaştırma (2-0)2 AKTS:3

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

EFGK202 Topluma Hizmet Uygulamaları(1-2)2 AKTS:3

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

ELT401 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme(3-0)3 AKTS:3

İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: İngilizce öğretiminde içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki; ders içeriği ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, İngilizce öğretmeni adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; İngilizce içerik ve gereç değerlendirmesi, İngilizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve içerik ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.

ELT403 Çeviri(3-0)3 AKTS:3

Bu ders kapsamında farklı metin türlerinde Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviriler önerilmektedir; çeviri sürecinde dil bilgisel yapı ve bağlam ilişkisi incelenir; öğretmen adaylarının iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlanır; çeviri yaklaşımları ile metin türleri arasındaki uyum vurgulanır.

VIII. YARIYIL

EFMB402Öğretmenlik Uygulaması 2 (2-6)5 AKTS:15

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

EFMB404Okullarda Rehberlik (2-0)2 AKTS:3

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

ELT402 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama(3-0)3 AKTS:4

Dil becerileri öğretiminde farklı yaş grupları ve dil düzeyleri için kullanılan sınav türleri ve ölçme yöntemleri; dil becerilerini ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik ilkeler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime bilgisi ve dil bilgisi seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan soru türleri; sınav hazırlama teknikleri ve değerlendirme ölçütleri; çeşitli soru örneklerinin hazırlanması ve sınav değerlendirme çalışmaları.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

III. YARIYIL

EFMB205Açık ve Uzaktan Öğrenme (2-0)2 AKTS:4

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

EFMB207Çocuk Psikolojisi(2-0)2 AKTS:4

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

EFMB209 Eğitim Hukuku (2-0)2 AKTS:4

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

 

                                                                                       IV. YARIYIL

EFMB206Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (2-0)2 AKTS:4

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

EFMB208Eğitim Antropolojisi(2-0)2 AKTS:4

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

EFMB210Eğitim Tarihi(2-0)2 AKTS:4

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

V. YARIYIL

EFMB305Eğitimde Program Dışı Etkinlikler(2-0)2 AKTS:4

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

EFMB307Eğitimde Program Geliştirme(2-0)2 AKTS:4

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

EFMB309Eğitimde Proje Hazırlama(2-0)2 AKTS:4

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

EFMB311Eleştirel ve Analitik Düşünme(2-0)2 AKTS:4

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

VI. YARIYIL

 

EFMB306 Eğitimde Drama (2-0)2 AKTS:4

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

EFMB308Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi (2-0)2 AKTS:4

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

EFMB310 Kapsayıcı Eğitim (2-0)2 AKTS:4

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

EFMB312 Karakter ve Değer Eğitimi (2-0)2 AKTS:4

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

VII. YARIYIL

 

EFMB407 Karşılaştırmalı Eğitim (2-0)2 AKTS:4

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sis- 17 temleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

EFMB409 Mikro Öğretim (2-0)2 AKTS:4

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

EFMB411 Müze Eğitimi (2-0)2 AKTS:4

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

EFMB413 Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2-0)2 AKTS:4

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

VIII. YARIYIL

 

EFMB408 Öğrenme Güçlüğü (2-0)2 AKTS:4

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

EFMB410 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama (2-0)2 AKTS:4

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

EFMB412 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim (2-0)2 AKTS:4

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

EFMB414 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme (2-0)2 AKTS:4

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

III. YARIYIL

EFGK201 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele (2-0)2 AKTS:3

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

EFGK203 Beslenme ve Sağlık (2-0)2 AKTS:3

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım

EFGK205 Bilim Tarihi ve Felsefesi (2-0)2 AKTS:3

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

EFGK207 Bilim ve Araştırma Etiği (2-0)2 AKTS:3

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

IV. YARIYIL

 

EFGK204 Ekonomi ve Girişimcilik (2-0)2 AKTS:3

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

EFGK206 Geleneksel Türk El Sanatları (2-0)2 AKTS:3

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.

EFGK208 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (2-0)2 AKTS:3

nsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

EFGK210 İnsan İlişkileri ve İletişim (2-0)2 AKTS:3

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

V. YARIYIL

 

EFGK301 Kariyer Planlama ve Geliştirme (2-0)2 AKTS:3

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

EFGK303 Kültür ve Dil (2-0)2 AKTS:3

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değiş- 21 melerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük

EFGK305 Medya Okuryazarlığı (2-0)2 AKTS:3

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

EFGK307 Mesleki İngilizce (2-0)2 AKTS:3

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.

EFGK309 Sanat ve Estetik (2-0)2 AKTS:3

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.

VI. YARIYIL

 

EFGK302 Türk Halk Oyunları (2-0)2 AKTS:3

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları

EFGK304 Türk İşaret Dili (2-0)2 AKTS:3

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma

FGK306 Türk Kültür Coğrafyası (2-0)2 AKTS:3

Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.

EFGK308 Türk Musikisi (2-0)2 AKTS:3

Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

EFGK310 Türk Sanatı Tarihi (2-0)2 AKTS:3

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLERİ

III. YARIYIL

ELT209Kitle İletişiminde İngilizce (2-0)2 AKTS:4

Öğrenciler, gazete, dergi türleri gibi hem yazılı hem elektronik uluslar arası kitle iletişim araçlarını, bunların türlerini tanıyacak; uluslararası kitle iletişim araçlarında İngilizce’deki özel dil unsurlarının farkında olup ve onları kullanma becerilerini geliştirecekler; editör mektupları, makaleler ve köşe yazılarını çözümleme, analiz etme, ana fikri bulma becerisi kazanacak ve rapor yazabilecek; kitle iletişim araçlarında yer alan haber ve makalelerin geçerliliğini ve güvenilirliğini farklı görüşlerle ve toplumlarla kıyaslayabilecek; kitle iletişim araçlarında kullanılan üslup, kelime ve dil bilgisi yapılarını kullanarak kısa haber, manşet, reklam, editör mektubu yazacak; aynı zamanda hedef dilin kendi kültürünü yansıtırken dilini nasıl kullandığını da örneklerle analiz edecektir.

ELT211İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi(2-0)2 AKTS:4

ingilizce sözcük bilgisi, anlambilim ve söylem arasındaki ilişkileri analiz etmelerine ve İngilizce sözcükleri bütünleşik dil becerileri yaklaşımıyla öğretme becerilerinin geliştirilmesine odaklanır; öğrencilere İngilizce sözcük çeşitlerini, sözcük oluşturma biçimlerini ve sözcüklerin bağlam içinde farklı anlamlarını değerlendirme fırsatı verilir; sınıf içinde sözcük öğretiminin unsurları ve sınıfta kullanılabilecek çeşitli metin türleri, sözlük ve derlem gibi kaynaklar ve sözcük öğretimi teknikleri kapsanır; bu ders kapsamında ayrıca, İngilizce sözcük bilgisini ölçmede kullanılabilecek sınavlar ve öğrencilerin sözcük öğrenmelerini destekleyici öğretme/öğrenme stratejilerine odaklanılır.

IV. YARIYIL

 

ELT210İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar(2-0)2 AKTS:4

İngiliz Dili Ögretiminde ders tasarımı, ikinci/yabancı/uluslararası/özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zekâ ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.

ELT212 İngilizce Öğretiminde Drama (2-0)2 AKTS:4

Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.

V. YARIYIL

ELT307Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi (2-0)2 AKTS:4

Dilin, konuşulduğu toplum bağlamında incelemesi olarak tanımlandığı bu derste toplumdilbilimin inceleme alanları ve biçimleriyle ilgili bilgiler verilir; öğrencilere toplumda dilin değişik kullanımlarının olduğunu ve bunların bölgeye, toplumsal sınıflara ve etnik kökenlere göre nasıl değiştiği aktarılır; dersin sonunda öğrenciler bir toplumda dil kullanımının nasıl değiştiğini dil öğretimiyle toplumdilbilimin nasıl ilişkilendirildiğini kavrayabilecektir.

ELT309 Dil ve Toplum (2-0)2 AKTS:4

Dil-Toplum ilişkisi bağlamında temel kavramlar ve teknik terimler; dilsel topluluklarda coğrafi ve sosyal farklılıklar; sosyal katmanlar ve dilsel topluluklar arasındaki ilişki; dilde değişimler; dil ve kültür; dil planlaması.

VI. YARIYIL

ELT308 Edimbilimi ve Dil Öğretimi (2-0)2 AKTS:4

Temel edimbilim kavramları ve modelleri hakkında bilgi; incelik kuramını İngilizce öğretimine uygulama; İngilizce'deki duruma bağlı sözcelerin öğretimi için malzeme hazırlama.

ELT310 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi (2-0)2 AKTS:4

Dersin sonunda İngilizce öğretmeni adaylarının dil becerileri ve öğretmenlik uygulamaları farklı söylem türlerinde gerçek dil kullanımını inceleyerek metinlerde tutarlılık ve uyumluluğu analiz edebilirler; metinde uyumluluk ve tutarlılığın dil öğretimindeki yerini irdeleyerek katkısını tartışabilirler; söylem çözümlemesi ve dil öğretimi arasındaki bağlantıyı açıklayabilirler.

VII. YARIYIL

ELT405 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi(2-0)2 AKTS:4

Öğretmen adaylarının iletişimsel dil becerilerini bir ders planı dâhilinde ve tümleşik olarak öğretmelerini sağlayacak, öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenmesi; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin özellikle ergen ve yetişkin sınıfında bir ders planı içinde nasıl bütünleştirileceği, ders hedeflerinde varsa, dil bilgisi, kelime ve telaffuz gibi dil unsurlarının bu beceri temelli ders planına nasıl entegre edileceği konular üzerinde durulur.

ELT407İngilizce Ders Kitabı İncelemesi 2-0)2 AKTS:4

Ders kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi.

ELT409Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2-0)2 AKTS:4

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.

VIII. YARIYIL

ELT404 Dünya İngilizceleri ve Kültür (2-0)2 AKTS:4

İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları; İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine ve öğretmen eğitimine yansımaları; öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve kültürün dil öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebî eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi.

ELT406 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı (2-0)2 AKTS:4

Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar; VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi.

GENEL VE ORTAK SEÇMELİ DERSLERİ (GOS***)

I. YARIYIL

 GOS110 Briç (1-1)0 AKTS:1

Briçe giriş, tarihçe, temel kavramlar, artırma, oyun, puan sayma, açılış konuşmaları, artırmanın amaçları, bir sanzatü açışına yanıtlar, ek puanların sayılması, bir renk açılışına yanıtlar, açanın rebidleri, deklaranın oyunu, üste konuşmalar, uyandırma konturları, iki terfi açışı, zayıf konuşmalar, santazü yapısı, stayman konvansiyonu, minör renk yanıtları, yükselmeden sonraki konuşmalar, şilem konuşmaları, savunma oyunu.

 GOS111 Satranç (1-1)0 AKTS:1

Satrancın tarihçesi. Satranca giriş: Kalenin, piyonun, vezirin, şahın, at ve filin hareketlerinin incelenmesi. Taşların alınışı. Büyük ve küçük rok hareketlerinin incelenmesi. Notasyonun tanımı. Aletlerin karşılaştırmalı değerleri. Zorunlu hamle. Açmaz, çifte şah çekme kavramlarının incelenmesi. Genel oyun kurallarının incelenmesi. Oyun kazanma ile ilgili temel çalışmalar: Açık ve kapalı hatların incelenmesi, piyon finalleri, kazanca giden yollar. Mat problemlerinin çözümü: Bir ve iki hamlelik mat problemlerinin incelenmesi.

 

GOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0 AKTS:1

Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma. Sağlıklı Yaşam ve sporun insan organizmasındaki etkileri. Antreman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.

 

GOS113 İzcilik (1-1)0 AKTS:1

İzcilik teknik becerilerini uygular. İzciliğin kuralları. İzcilik ile ilgili temel becerilerin uygulanması.

 

 GOS114 Bisiklet (1-1)0 AKTS:1

Günlük yaşam içerisinde sağlıklı yaşam için gereken spor ve egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmak. Bisiklet sporunda temel tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. Bisiklet sporunun fizyolojik ve psikolojik faydalarının anlatımı.

 

GOS115 Dağcılık (1-1)0 AKTS:1

Dağcılık Tekniği ve teorisi konularına değinilecektir.

GOS116 Atıcılık (1-1)0 AKTS:1

Giriş: Temel atıcılık bilgileri ve terimleri. Atışta kullanılan silahlar, mühimmat ve ekipman. Atış emniyet tedbirleri. Atıcılık tipleri: Spor amaçlı atıcılık (Trap ve skeet), Av amaçlı atıcılık.

GOS117 Trekking (1-1)0 AKTS:1

Doğal alanlar, yürüyüşün faydaları. Doğa yürüyüşü nedir? Yürüyüş teknikleri. Yön bulma teknikleri. Malzemeler ve kullanma yöntemleri. İzcilik. Dağcılık. Nordikwalking hakkında bilgi. Doğa yürüyüşü planlama teknikleri.

 

GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor (1-1)0 AKTS:1

Beden eğitimi ve sporun kavramlarını;Fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının spor bilimi ile ilişkileri; Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki; Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar; Fiziksel uygunluğun önemi; Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi; Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antreman metotlarını tanıyabilme; Uygulamalar.

 

GOS121 Plastik Sanatlar (1-1)0 AKTS:1

Temel sanat eğitimi içerisinde yer alan kara kalem, desen, yağlı boya, heykel, rölyef, mask, büst ve baskı çalışmalarının uygulamalı olarak öğretilmesi.

 

GOS122 Sanat Tarihi (1-1)0 AKTS:1

Sanat ve Sanat Tarihi Nedir? Prehistorik Sanat. Kalkolitik ve Tunç Çağı Sanatı. Demir Çağı Sanatı. Mezopotamya Sanatı ve Mısır Sanatı. Doğu Sanatı. Yunan Sanatı. Roma ve Bizans Sanatı. Selçuklu Sanatı. Osmanlı Sanatı. Avrupa Sanatı. Rönesans Dönemi Sanat. Rönesans Sonrası Avrupa Sanatı. Modern Sanat Akımları.

 

 GOS123 Müzik Dersi (1-1)0 AKTS:1

Seçmeli müzik dersi genel anlamında genel bir kültür edinmesini hedeflemiştir. Öncelikle öğrenci ile sanat ve estetik kavramları üzerine konuşulur ve tanımları yapılarak öğrencinin sanatın tanımına dair temel bilgileri alması sağlanır. Müzik sanatını tarihi ve kökeni itibarı ile müziğin yapısı hakkında öğrenciye bilgi verilir. Aynı zamanda ilk çağdan günümüze eserler öğrenciye dinletilerek öğrencinin duyumsama yolu ile bu kültürü edinmesi sağlanır. Batı müziği ve Türk müziği form ve yapıları hakkında konuşularak gerekli notlar öğrencilere verilir. Şarkı, Türkü, Dini musiki ve temel Türk müziği kavramları üzerine dinlemeler yapılır. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Dini Musikisi üzerine öğrenciye notlar verilir. Öğrenciler ile batı müziğinin

temel formları olan Opera, Sonat ve Senfonik müzik kavramları dinletilerek temel tanımların olduğu notlar öğrenci ile paylaşılır. Çalgılar ve çalgı yapıları hakkında bilgiler verilir.

 

GOS124 Türk Halk Oyunları(1-1)0 AKTS:1

Genel dans bilgisi ve Türk halk danslarının tanım ve işlevleri, ritim bilgisi, temel adımlar, Türk halk danslarının yörelere göre dağılımı (Halay, Bar, Zeybek, Kaşık-Karşılama, Horon, Hora vb.) ve bu danslara örnek verilmesi. Halayların genel tanımı ve üçayak dansının müzikle uygulanması. Halay dans kümesi; Delilo dansının ritim ve müzikle uygulanması.Halay dans kümesi anlatımı, Düzayak dansının rıtim ve müzikle uygulanması. Zeybek dansının ve yöresinin genel tanımı; Harmandalı dansının ritim ve müzikle uygulanması. Seğmen dansının ve yöresinin genel tanımı; Seğmen dansının ritim ve müzikle uygulanması. Horon dansının ve yöresinin genel tanımı; Düz Horon dansının ritim ve müzikle uygulanması. Horon yörelerinden horon kurma düzeninin müzik ve ritimle uygulanması. Bar dans kümesinin ve yöresinin genel tanımı ve Atabarı Dansının ritim ve müzikle uygulanması. Kaşık Karşılama danslarının genel tanımı ve Yayla Yolları dansının ezgi ve ritimle uygulanması. Karşılama dans kümesinden Kasap Havası dansının ezgi ve ritimle uygulanması.

 

GOS131 Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları(1-1)0 AKTS:1

Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

 

GOS133 Yöresel Halk Oyunları(1-1)0 AKTS:1

Yöresel Halk Oyunları, tüm gelişim alanlarını destekleyen en önemli disiplinlerden biridir ve evrensel bir dildir. Yöresel Halk Oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerini estetik yönüyle geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası dans kültürlerini tanımak, kişisel ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.

 

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı